Domov
 

CO - Civilná ochrana

 
Plnenie úloh inštruktora civilnej ochrany a poradenská činnosť v oblasti Civilnej ochrany obyvateľstva. (školenie z prípravy občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc, vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany – plán ochrany, dokumentácia jednotiek civilnej ochrany, plánovacia dokumentácia).

Kontakt
 
mobil: 0908743117
email: antonjusko@antonjusko.sk
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Požiarna ochrana
Civilná ochrana

Meno

email

Predmet

Text